Gmina porządkuje swoje tereny

Porozrzucane butelki, zdemontowany sprzęt elektroniczny, worki z odpadami, stare meble – tak wyglądają tereny leżące pomiędzy ul. Czarnowiejską a ul. Królowej Jadwigi. Pracownicy urzędu miejskiego odkryli tam liczne wysypiska śmieci. Każdego roku gmina sporo wydaje na porządkowanie terenów, na które niefrasobliwi mieszkańcy wyrzucają śmieci.

-Jak dużo trudu trzeba sobie zadać, żeby przedzierać się pomiędzy zabudowaniami i zaroślami, aby porzucić śmieci. Tereny należące do gminy, są sukcesywnie porządkowane, do właścicieli terenów prywatnych wysyłamy informację, że są zobowiązani do utrzymania ich w czystości. Przypominamy, że zaśmiecanie terenów, zgodnie z Kodeksem Wykroczeń podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany. Największą jednak karą dla takich osób powinno być napiętnowanie i wzbudzenie u nich poczucia wstydu – mówi Danuta Zięba z Biura Gospodarki Odpadami.

Urząd Miejski w Brzesku przypomina, że w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się na terenie Bazy BZK przy ul. Przemysłowej 11 przyjmowane są od mieszkańców gminy Brzesko nieodpłatnie następujące odpady:
1.papier
2.metal
3.tworzywa sztuczne (butelki typu PET, folie czyste)
4.szkło (butelki, słoiki, nie przyjmuje się szkła okiennego)
5.zużyte baterie i akumulatory
6.zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny kompletny (jeżeli jest niekompletny traktowany jest jako odpad płatny)
7.meble i inne odpady wielkogabarytowe (wanny umywalki toalety, zderzaki i inne części samochodowe nie należą do odpadów wielkogabarytowych)
8.zużyte opony w ilości czterech sztuk w ciągu roku od jednego gospodarstwa domowego. Pozostałe ilości są już płatne
9.tekstylia
10.odpady zielone – trawa (gałęzie, drzewa, ziemia są odpadem płatnym)
11.odpady budowlane w formie „czystego” gruzu (nieprzemieszanego z innymi odpadami) do 500 kg rocznie na jedno gospodarstwo domowe.

dscf9424 dscf9431 dscf9435

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.