Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku  odbędzie się  w  dniu:   19 kwietnia 2018  roku / czwartek / o godzinie  9.00 w sali posiedzeń  UM w brzesku Nr 327 III piętro  ul. Głowackiego 51

 

Proponowany  porządek  posiedzenia :

 

  1.  Informacja nt. funkcjonowania oświaty w Gminie Brzesko – planowane zadania inwestycyjne.
  2.  Przedstawienie informacji dotyczącej funkcjonowania MOPS. ( Inf.email)
  3. Informacja na temat obowiązujących stawek w ramach systemu gospodarowania odpadami w Gminie Brzesko. ( Inf.email)
  4. Analiza realizacji wniosków komisji za  okres od stycznia do grudnia 2017 roku. ( pisemny materiał radni otrzymali w wersji elektronicznej w mc.03.br.)
  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski rozpatrzenie pism i projektów uchwał na sesję w miesiącu  kwietniu br. ( inf.email)

 

                                               

Przewodniczący  Komisji Gospodarki Finansowej RM w Brzesku

 

Jarosław Sorys

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.