Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku  odbędzie się w dniu: 23 kwietnia  2018 roku (poniedziałek  )  o godzinie 8.30 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51

 PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 

  1. Ocena stanu sportu i wykorzystania obiektów sportowych w Gminie Brzesko.Analiza sprawozdania z funkcjonowania BOSiR w Brzesku za rok 2017.  Plany i zamierzenia na rok 2018. ( inf.email)
  2. Współpraca z miastami partnerskimi – podsumowanie roku 2017 oraz zamierzenia na rok 2018. ( inf.email)
  3. Bieżąca informacja o wynikach naboru do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Brzesko.
  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski rozpatrzenie pism skierowanych do komisji i  projektów uchwał. ( Inf. email)

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji

                                                                         mgr Bogusław Babicz

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.