…”Bo przysięgaliśmy na orła i na krzyż…”

Niedzielny koncert Andrzeja Kołakowskiego był finałem tegorocznych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Jadownikach, które rozpoczęliśmy 4 marca biegiem „Tropem Wilczym”. Uroczystości rozpoczęły się od podniesienia flagi na maszt i odśpiewania hymnu narodowego. Kwiaty pod pomnikiem poległych na skwerze pamięci im. rtm. Witolda Pileckiego w imieniu mieszkańców gminy złożył burmistrz Jerzy Tyrkiel, w imieniu mieszkańców powiatu starosta Andrzej Potępa, przewodniczący rady powiatu Tomasz Latocha i Maciej Podobiński. W imieniu mieszkańców Jadownik kwiaty złożył organizator uroczystości sołtys Jarosław Sorys wraz z małżonką i członkami rady sołeckiej. W imieniu komitetu gminnego PiS kwiaty złożyli przewodniczący zarządu Stanisław Pacura, Justyna Wójtowicz Woda i Sławomir Pater. Znicze pod pomnikiem zapaliła dziecięca drużyna OSP pod przewodnictwem Katarzyny Serwatki i Jerzego Gawiaka oraz przedstawiciele grupy historycznej pod przewodnictwem Barbary Górczewskiej. Uroczystości pod pomnikiem zakończono odpaleniem rac, którym tradycyjnie towarzyszył zainicjowany przez młodzież okrzyk „Cześć i chwała bohaterom”.

Koncert rozpoczął gościnny występ Marysi Mikołajek z grupy „Niezłomni, Niepokorni, Wykleci” z Brzeska, która wykonała utwór Leszka Czajkowskiego ”Uwięziona”. Następnie na scenie pojawiło się trio utalentowanych dziewcząt. Emilia Legutko, Magdalena Strzelec i Julia Grochola. Dziewczęta z właściwą sobie charyzmą wykonały trzy utwory „Dziś idę walczyć mamo”,  „Niezłomni” i „Walczyk”  z płyty „Panny Wyklęte”. „Panie Generale” to utwór, który na zakończenie występu młodych dziewcząt bardzo sugestywnie i przekonująco zaśpiewała Izabela Sacha.

„W tym miejscu uroczystości specjalne podziękowania skierowałem ku temu, który towarzyszył mi jak cień od września podczas przygotowań do tegorocznych obchodów, na którym mogłem polegać i który mnie nie zawiódł. Michał Krzywda bardzo Ci dziękuję”. „Idź wyprostowany wśród tych co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalonych w proch” chłopaku z ul. Małopolskiej – takie motto Michał mógł odczytać na otrzymanej na pamiątkę książce.

Sam koncert Andrzeja Kołakowskiego – cóż, owacja na stojąco – kolejne wzniosłe przeżycie dla tych, którzy słyszeli wcześniej, dla tych co po raz pierwszy – zapewne nie ostatnie.

Dziękuję za pomoc w organizacji burmistrzowi Grzegorzowi Wawryka, staroście Andrzejowi Potępie, radnej powiatu p. Justynie Wójtowicz Wodzie, podziękowania kieruję także do dyrektora PSP nr 2 w Jadownikach Tomasza Wietechy, harcerzy Szczepu Czarnego i komendanta Bartłomieja Turleja, strażaków OSP Jadowniki, firmy Mark, MPEC, Granit, Pro-fil, Pagen, Elmont – Bogusława Cebuli, CMC, restauracji Planeta, Kopalni piasku Jadowniki. (Jarosław Sorys, Fot. Krzysztof Flesz)

kolakowski1 kolakowski2 kolakowski3 kolakowski4 kolakowski5 kolakowski6 kolakowski7 kolakowski8 kolakowski9 kolakowski10 kolakowski11 kolakowski12 kolakowski13 kolakowski15 kolakowski17 kolakowski18 kolakowski19 kolakowski20 kolakowski21 kolakowski22 kolakowski23 kolakowski24 kolakowski25 kolakowski26 kolakowski27 kolakowski28 kolakowski29 kolakowski30 kolakowski31 kolakowski33 kolakowski35 kolakowski36 kolakowski37 kolakowski38 kolakowski39 kolakowski40 kolakowski43 kolakowski45 kolakowski47 kolakowski48 kolakowski49 kolakowski50 kolakowski51 kolakowski52 kolakowski53 kolakowski54 kolakowski55 kolakowski56 kolakowski57 kolakowski58 kolakowski59 kolakowski60 kolakowski61 kolakowski62 kolakowski63 kolakowski64 kolakowski66 kolakowski68 kolakowski69 kolakowski70 kolakowski71 kolakowski72 kolakowski73 kolakowski74 kolakowski75 kolakowski77 kolakowski78 kolakowski81

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under News. Comments are currently closed.