Informacja dla hodowców świń dot. ASF

Działając na polecenie Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, w związku z kolejnymi potwierdzonymi przypadkami afrykańskiego pomoru świń na terenie Polski, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzesku przekazuje dla rolników hodowców świń informacje o zagrożeniu dla ludzi, drogach zakażenia chorobą afrykańskiego pomoru świń ASF, objawach i zgłoszeniu podejrzenia choroby, a także zasadach ochrony świń przed czynnikami zakaźnymi.

Kontakt z Powiatowym Inspektorem Weterynarii w Brzesku:

tel. /fax: (14)66 34 750, e-mail: brzesko.piw@wetgiw.gov.pl,

O chorobie ASF

Objawy ASF i zgłoszenie podejrzenia

Zasady ochrony świń przed ASF

 

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under News. Comments are currently closed.