Rozstrzygnięcie konkursu

Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadań z zakresu „Poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej dla dzieci z rodzin
z  problemem alkoholowym”.

Ogłoszenie wyników konkursu

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.