Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Uprzejmie zawiadamiam, że  posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się w dniu : 23 lutego 2018 roku / piątek / o godzinie  9.00 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51


PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 

  1. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia komisji odbytej w dniu 15 stycznia 2018 r.- protokół znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.
  2. Sprawozdanie z prac Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji za rok 2017.
  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism, wniosków i projektów uchwał skierowanych do komisji.( inf. email).

 

Przewodniczący

Komisji Gospodarki Komunalnej

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Rady Miejskiej w Brzesku

 

mgr  Adam Kwaśniak

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.