PSP nr 1 w Brzesku zaprasza

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 jest placówką o najdłuższej historii w Brzesku. Według starej kroniki, pisanej początkowo w języku niemieckim, założono ją w 1817 roku, ale nie miała wówczas własnego budynku.  Budowę obiektu, w którym dzisiaj mieści się brzeska ,,jedynka”, rozpoczęto w 1936 roku, a naukę zainaugurowano we wrześniu 1938 r. Tak więc od osiemdziesięciu lat pedagodzy tej szkoły uczą i wychowują kolejne roczniki dzieci i młodzieży. PSP nr 1 wpisuje się w piękną i bogatą historię szkolnictwa w Brzesku.

Dzisiejsza oferta ,,jedynki” to: nauka w systemie jednozmianowym, mała liczebność klas, a w stołówce pyszne obiady. Realizowany jest program z poszerzonym językiem angielskim, a zajęcia pozalekcyjne – artystyczne, sportowe i przedmiotowe prowadzone są całkowicie za darmo. Uczniowie mogą korzystać z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych, po lekcjach dzieci i młodzież mają do dyspozycji szkolną świetlicę. Grono pedagogiczne dba o kontakty uczniów z kulturą, organizowane są wyjazdy do teatrów, muzeów, na koncerty i wyjścia do kina.
Uczniowie mają do dyspozycji doskonale wyposażone pracownie: komputerową, językową, fizyczną, chemiczną i biologiczną, mogą także korzystać z dostępu do internetu, tablic interaktywnych, biblioteki z multimedialnymi stanowiskami oraz licznych pomocy dydaktycznych i programów edukacyjnych.

W szkole pracuje wykwalifikowana i zaangażowana kadra, komunikacja z rodzicami odbywa się za pomocą e-dziennika. W tej szkole żaden uczeń nie pozostaje anonimowy.

Więcej informacji o szkole: http://psp1.brzesko.pl

psp1

publiczna-szkola-podstawowa-nr-1-w-brzesku sala-klasy-1 swiatlica nowe-toalety pracownia-biologiczna pracownia-chemiczna pracownia-fizyczna pracownia-jezykowa pracownia-komputerowa

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.