Posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie KOMISJI  REWIZYJNEJ RADY  MIEJSKIEJ  w  BRZESKUodbędzie się dnia :19 stycznia  2018 r./ piątek / o godzinie 11.00 w sali  posiedzeń  Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51.

 

Proponowany  porządek  posiedzenia :

 

  1. Wizja lokalna komisji w sprawie skargi Pani M.P.
  2. Analiza skargi Pani M.P. ( inf. email)
  3. Analiza projektu Budżetu Gminy Brzesko na 2018 rok.
  4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytej w dniu 20 grudnia 2017 r.(Protokół jest wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej UM w Brzesku p.13.(Wszelkie uwagi do protokołu należy zgłaszać pisemnie do BR przed posiedzeniem komisji.)
  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism, wniosków i projektów uchwał skierowanych do komisji (in. email).

 

Przewodnicząca Komisji    Rewizyjnej RM w Brzesku – Barbara Borowiecka

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.