Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji

Uprzejmie zawiadamiam, że  posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się w dniu:  15 stycznia 2018 roku / poniedziałek / o godzinie  8.00 W Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 

  1. Przyjęcie planu pracy komisji na 2018 rok.
  2. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia komisji odbytej w dniu 23 listopada 2017 r.- protokół znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.
  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism, wniosków i projektów uchwał skierowanych do komisji.( inf. email).
  4. Analiza projektu budżetu Gminy Brzesko na 2018 rok.
  5. Spotkanie Komisji z inwestorem  dot. planowanej inwestycji pn. „MOTO- PARK”.

Przewodniczący
Komisji Spraw Obywatelskich Prawa Porządku Publicznego

i Promocji  Rady Miejskiej w Brzesku

 

mgr Krzysztof Bogusz

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.