Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Brzesko przeznaczonych do dzierżawy.  Bliższych informacji dotyczących poniższego wykazu udziela Wydział Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku pokój 119 I piętro, tel. 14 – 68-65-157.

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ    969/6, 1249/8, 1469/9
2. Powierzchnia dzierżawy

 

Þ    482,0 m2
     3. Numer księgi wieczystej

 

Þ     60729, 14882, 24609
4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ     obręb Brzesko

Þ     

Þ      Teren jest sklasyfikowany jako RIVa, RIVb, RV, Ba, Bi.

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ    zieleń przydomowa

Þ

8. Stawka czynszu

rocznego za 100,0 m2 netto

Þ     8,98 zł netto za 100,0 m2,
do podanej stawki dolicza się podatek VAT
w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9 Termin wnoszenia opłat Þ    31 marca każdego roku,
     
10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji, począwszy od 2017r. dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym
przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy
z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.2147 z późn. zm.).

 

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11 Czas trwania dzierżawy do trzech lat

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ    1873/22
2. Powierzchnia dzierżawy

 

Þ    0,10 ha
3. Numer księgi wieczystej

 

Þ     26995
4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ     obręb Brzesko

Þ     

Þ      Teren jest sklasyfikowany jako RIVb

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ     uprawa warzyw

Þ

8. Stawka czynszu

rocznego za 100,0 m2 netto

Þ     6,03 zł netto za 100,0 m2,
do podanej stawki dolicza się podatek VAT
w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9 Termin wnoszenia opłat Þ    31 marca każdego roku,

 

     
10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji, począwszy od 2017r. dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym
przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy
z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.2147 z późn. zm.).

 

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11 Czas trwania dzierżawy do trzech lat

 

 

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ    1927/1,
2. Powierzchnia dzierżawy

 

Þ    123,0 m2
3. Numer księgi wieczystej

 

Þ     52838
4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ     obręb Jasień

Þ     

Þ      Teren jest sklasyfikowany jako B.

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ    zieleń przydomowa

Þ

8. Stawka czynszu

rocznego za 100,0 m2 netto

Þ     8,98 zł netto za 100,0 m2,
do podanej stawki dolicza się podatek VAT
w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9 Termin wnoszenia opłat Þ    31 marca każdego roku,
     
10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji, począwszy od 2017r. dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym
przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy
z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.2147 z późn. zm.).

 

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11 Czas trwania dzierżawy do trzech lat

 

 

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ     706/1, 720, 780
2. Powierzchnia dzierżawy

 

Þ    1,01 ha
3. Numer księgi wieczystej

 

Þ    57732, 39206
4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ    obręb Wokowice

Þ     

Þ      Teren jest sklasyfikowany jako R IIIa, R IVa, Ł IV, Ps IV.

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ    uprawy rolne

 

8. Stawka czynszu

rocznego za 100,0 m2 netto

Þ     0,74 zł netto za 100,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9 Termin wnoszenia opłat Þ    31 marca każdego roku,

 

10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji, począwszy od 2017r. dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym
przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy
z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.2147 z późn. zm.).

 

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11 Czas trwania dzierżawy do trzech lat

 

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.