SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNYCH USŁUG DORADCZYCH DLA TWOJEJ FIRMY!

Będąc partnerem w projekcie Promocja potencjału gospodarczego Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej, w imieniu Tarnowskiego Klastera Przemysłowego S.A. GMINA BRZESKO ZAPRASZA LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW do skorzystania z bezpłatnej usługi doradczej dla firm Subregionu Tarnowskiego.

Usługa  doradcza świadczona będzie w dwóch etapach:

Etap I: diagnoza potrzeb Klienta polegająca na identyfikacji potrzeb związanych z prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej.

Etap II: wsparcie informacyjne w kwestii prowadzenia działalności gospodarczej, nawiązywania kontaktów biznesowych, rozpoczęcia jak i rozwoju działalności eksportowej, możliwości dofinansowania ze środków zewnętrznych, przygotowania oferty targowej.

W załączeniu Regulamin określający zasady rekrutacji uczestników w projekcie pn. „Promocja potencjału gospodarczego Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej” a także Formularz zgłoszenia oraz Formularz de minimis. Uczestnikiem projektu może zostać przedsiębiorstwo sektora MŚP prowadzące działalność w Subregionie Tarnowskim (teren powiatów brzeskiego, dąbrowskiego i tarnowskiego) zainteresowane rozwojem oraz umiędzynaradawianiem swojej działalności.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:

wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z  deklaracją uczestnictwa w projekcie i oświadczeniem o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz  złożenie formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (dokumenty w załączeniu).

Po weryfikacji poprawności złożonych dokumentów nastąpi podpisanie umowy o świadczenie usługi doradczej.

Rekrutacja będzie prowadzona drogą mailową, faksem, a także listownie, w siedzibie Tarnowskiego Klastera Przemysłowego S.A., ul. Słowackiego 12, 33-100 Tarnów, e-mail: sekretariat@tkp.com.pl lub joanna.szopa@tkp.com.pl , tel. 14 627 75 94, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30-15:30.

Regulaminu rekrutacji

Formularz zgłoszenia

Załacznik nr 1

Serdecznie zachęcamy do zgłoszenia Państwa firmy.

Więcej informacji na temat projektu Promujemy subregion tarnowski

plakat_2017

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Migawka. Comments are currently closed.