Zaproszenie na zebranie Osiedla Kopaliny-Jagiełły

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Barbara Borowiecka wraz z Zarządem zaprasza wszystkich mieszkańców  osiedla do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Królowej Jadwigi  na zebranie ogólne w dniu 12 grudnia 2017 roku ( wtorek) o godzinie 17.oo .

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania,
  2.  Sprawozdanie  z działalności Zarządu Osiedla Kopaliny- Jagiełły za 2017 rok,
  3.  Zatwierdzenie proponowanych wniosków do budżetu na 2018 r.,
  4.  Przyjęcie sprawozdania Zarządu,
  5.  Informacja dotycząca podziału i wykorzystania środków finansowych za 2017 rok,
  6.  Wystąpienia:
  -Burmistrza Brzeska pana Grzegorza Wawryki,
  -prezesa SM pana Marka Klatki,
  7.  Powołanie Komisji Uchwał i wniosków,
  8.  Sprawy bieżące
  -„Mapa zagrożeń” bezpieczeństwo mieszkańców osiedla,
  9.   Dyskusja- podjęcie uchwał i wniosków,
  10.  Zamknięcie zebrania.

W zebraniu  wezmą udział przedstawiciele KPP Policji w Brzesku, Komendant Powiatowy Policji inspektor Mirosław Moryl oraz dzielnicowa st.sierż. Natalia Mierzwa.
W przypadku braku kworum mieszkańców w pierwszym terminie, zebranie odbędzie się w drugim terminie w tym samym dniu tj.12 grudnia 2017 roku
o godz. 17.15

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under News. Comments are currently closed.