Uroczysta Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie § 3 ust.1 Regulaminu Rady Miejskiej w Brzesku stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Brzesko (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 468 poz.3091 z póź. zm.),zwołuję XLIV Uroczystą Sesję Rady Miejskiej w Brzesku, na dzień 11 Listopada /sobota/ 2017 roku o godzinie 9.3o.    Sesja odbędzie się w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51

 

Proponowany porządek obrad sesji :

 

  1. Otwarcie Sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku.
  2. Wystąpienie Burmistrza Brzeska.
  3. Nadanie tytułu honorowego „ Honorowy Obywatel Miasta Brzeska” dla Ks. Józefa Górki.
  4. Wystąpienie zaproszonych gości.
  5. Zamknięcie Uroczystej Sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku.                                    

 

                                                                      

 

                                                                              Przewodniczący Rady  Miejskiej w Brzesku

 

                                                                                   mgr Krzysztof Ojczyk

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.