Burmistrz dziękuje za udział w głosowaniu

Burmistrz Brzeska, Grzegorz Wawryka dziękuje wszystkim mieszkańcom gminy i powiatu, którzy wzięli udział w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego na „Bocheńsko-brzeski festiwal soli i chmielu 26 -27 maja 2018” oraz dwa inne brzeskie projekty.

-Dziękuję wszystkim za udział w głosowaniu, za zaangażowanie szkół i wielu instytucji, które włączyły się w akcję zachęcającą do poparcia festiwalu. Szczególnie chcę podziękować młodzieży, która aktywnie i świadomie włączyła się w życie gminy. Głosowanie nad budżetem obywatelskim uczy odpowiedzialności, zachęca do decydowania o wspólnych sprawach, uczy obywatelskich postaw – mówi burmistrz Brzeska, Grzegorz Wawryka.

Wyniki głosowania znane będą dopiero pod koniec listopada, trzymamy kciuki, aby festiwal zyskał wystarczające poparcie. Jeśli tak się stanie w przyszłym roku zorganizowana zostanie dwudniowa impreza – Bocheńsko-brzeski festiwal soli i chmielu. Będzie to forum publicznej prezentacji dorobku i osiągnięć grup artystycznych, folklorystycznych, rzemieślniczych, kół gospodyń, gospodarstw agroturystycznych, browaru Okocim, kopalni soli Bochnia, restauracji i hoteli z terenu Brzeska i Bochni oraz innych gmin wchodzących w skład powiatu bocheńskiego i brzeskiego. Poprzez udział grup inscenizacyjnych, artystów i zespołów, zwiedzanie browaru Okocim, pałacu Goetzów, kopalni soli festiwal służyć będzie też edukowaniu oraz budowaniu marki regionu. Prezentowanie różnorodnych aspektów dziedzictwa, w tym kultury, sztuki, tradycji kulinarnych, kultury mieszczańskiej pozwoli turystom oraz mieszkańcom lepiej poznać walory regionu bocheńskiego i brzeskiego, których działalność promieniowała na całą Małopolskę.

160-zadan_2-1

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.