Posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ

 Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie KOMISJI  REWIZYJNEJ RADY  MIEJSKIEJ  w  BRZESKU odbędzie się dnia :20 października  2017 r./ piątek / o godzinie 12.00w sali  posiedzeń  Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51.

 

Proponowany  porządek  posiedzenia :

 

  1. Informacja dotycząca działalności Spółki MPEC w Brzesku.
  2. Ocena stanu sanitarnego i estetycznego miasta Brzeska ze szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych.(Inf.email)
  3. Informacja o stanie środowiska na terenie Gminy Brzesko.( inf.email)
  4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytej w dniu 25 września 2017 r.(Protokół jest wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej UM w Brzesku p.13.(Wszelkie uwagi do protokołu należy zgłaszać pisemnie do BR przed posiedzeniem komisji.)
  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism, wniosków i projektów uchwał skierowanych do komisji .

                                         

 

Przewodnicząca Komisji    Rewizyjnej RM w Brzesku

                                                                         Barbara Borowiecka

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.