Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie  administracyjne na wniosek inwestora: Gmina Brzesko  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzesku wraz z drogą dojazdową na działce nr 211/5 obr. Brzesko, jed. ewid. Brzesko  M.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under News. Comments are currently closed.