Apel do hodowców drobiu

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Lekarza Weterynarii przypominają, że wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:

–  zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

–  nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

– nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do

których dostęp mają dzikie ptaki;

–  stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie

z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

–  stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest

drób;

– przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

cci20171010

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under News. Comments are currently closed.