Przegląd rękodzieła i kuchni regionalnej

W organizowanym już po raz 7. Międzygminnym Przeglądzie Rękodzieła i Kuchni Regionalnej wzięły udział koła gospodyń wiejskich, świetlice wiejskie i stowarzyszenia z Przyborowa, Złotej, Biesiadek, Zawady Uszewskiej, Bucza, Poręby Spytkowskiej a także Stowarzyszenie Kinezjologiczno-Rehabilitacyjne „Zawsze aktywni”, Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne Kraków i Okolice i Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami – Sądecka Organizacja Turystyczna. Organizatorem imprezy było Porębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne wraz ze świetlicą wiejską.

Jak co roku impreza przyciągnęła rękodzielników z różnych miejscowości, jest to niezwykły sposób na pokazanie twórczości rękodzielniczych wielu ludzi, zwłaszcza twórczych umiejętności już zanikających jak bibułkarstwo, koronkarstwo czy wyplatanie ze sznurka a także pokazanie nowszych technik jak decoupage. Struktura spotkania polega na przygotowaniu i prezentacji stoiska – wystawy twórców z danej miejscowości oraz przygotowaniu i prezentacji ich lokalnych potraw. Taka forma jest wynikiem wzajemnej i ścisłej współpracy lokalnych twórców, działaczy, animatorów z danej miejscowości i jest wypadkową ich zaangażowania, wiedzy i możliwości. Imprezę uświetnił występ zespołu Młodzi Porębianie oraz grupy śpiewaczej działającej przy zespole Porębianie. Podziękowania wystawcom złożyli wiceburmistrz Brzeska Jerzy Tyrkiel i dyrektor MOK, Małgorzata Cuber.

-Celem przeglądu jest rozwijanie, kultywowanie dorobku kulturalnego, rękodzieła i kuchni regionalnej mieszkańców naszej miejscowości i okolic. Jest to forma podkreślenia przynależności do środowiska lokalnego, zachęcanie do podjęcia współodpowiedzialności za rodzimą kulturę. Młodzież ma możliwość do poznawania kultury ludowej , tradycji i wartości cenionych w naszych domach od pokoleń. Szczególnie gorąco pragnę podziękować burmistrzowi Brzeska Grzegorzowi Wawryce, który doceniając działalność zespołu Porębianie przekazał fundusze na jego wyjazd do Macedonii. Tegoroczna edycja przeglądu udowodniła, że staje się on coraz bardziej popularny, zapraszamy znowu za rok – mówi jedna z organizatorek imprezy, kierownik zespołu Porębianie, Maria Karaś.

dsc_1002 dsc_1003 dsc_1004 dsc_1006 dsc_1011 dsc_1012 dsc_1013 dsc_1014 dsc_1015 dsc_1016 dsc_1017 dsc_1018 dsc_1019 dsc_1021 dsc_1023 dsc_1025 dsc_1030 dsc_1031 dsc_1032 dsc_1033 dsc_1034 dsc_1035 dsc_1036 dsc_1037 dsc_1038 dsc_1039 dsc_1040 dsc_1041 dsc_1045 dsc_1047 dsc_1049 dsc_1050 dsc_1052 dsc_1053 dsc_1054 dsc_1056 dsc_1059 dsc_1060 dsc_1063 dsc_1064 dsc_1065 dsc_1066 dsc_1068 dsc_1069 dsc_1071 dsc_1072 dsc_1074 dsc_1075 dsc_1077 dsc_1078 dsc_1079 dsc_1080

 

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.