Wywiad

Gmina pozyskała kolejne unijne pieniądze na inwestycjegrzegorz-wawryka – rozmowa z burmistrzem Brzeska, Grzegorzem Wawryką

 

Kilka dni temu oficjalnie otwarto przedszkole dla kilkudziesięciu wychowanków, to ważne wydarzenie w gminie?

Ważne, bo jeśli chodzi o miejsca dla przedszkolaków, to tych w gminie mieliśmy za mało. Dzięki programowi „Przedszkole bez granic” udało się ten problem rozwiązać, a gmina dostała na ten cel dofinansowanie z w wysokości prawie 650 tysięcy złotych, sto tysięcy dołożyliśmy ze swojego budżetu. Przedszkole działa już od początku września, miejsce w nim znalazło 60-ciu wychowanków, w tym kilku niepełnosprawnych.  Za pieniądze pozyskane z dotacji zakupiony został sprzęt i pomoce dydaktyczne dla czterech oddziałów, organizowane są w nich zajęcia z zakresu logopedii, rewalidacji, nauki pływania oraz zajęcia z wykorzystaniem edukacyjnych programów multimedialnych. W ramach projektu organizowane będą także kursy dla nauczycieli z zakresu pedagogiki specjalnej oraz informatyki.

 

Organizacja przedszkola to niejedyne wydatki na oświatę, w czasie wakacji w wielu szkołach i przedszkolach prowadzone były remonty.

W placówkach, które tego wymagają przeprowadzane są remonty i konieczne naprawy, każdego roku gmina sporo na to wydaje, ale na najmłodszych mieszkańcach gminy nie można oszczędzać, samorząd robi wszystko, aby zapewnić im jak najlepsze warunki do nauki i wypoczynku.

 

Już za półtora roku ukończony zostanie wodociąg w Porębie Spytkowskiej, ile inwestycja ta będzie kosztować?

Powstanie czwarty, ostatni odcinek wodociągu, ogółem inwestycja, która zakończona zostanie w kwietniu 2019 roku kosztować będzie 3,5 miliona złotych, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich gmina dostała 1,8 miliona, resztę dołoży z własnego budżetu. Poręba to ostatnia miejscowość w gminie, w której jeszcze nie wszyscy mieszkańcy mają wodę. Warto podkreślić, że budowa wodociągu podzielona została na etapy, głownie z powodu na koszty, jak i rozmiar inwestycji, pierwszy etap został zrealizowany całkowicie za pieniądze z budżetu gminy, do tej pory powstało blisko 30 kilometrów sieci, w ostatnim etapie wybudowanych zostanie około 13 kilometrów magistrali wodociągowej. Budowa wodociągu w Porębie Spytkowskiej była bardzo trudna ze względu na zróżnicowany teren wsi, w związku z czym konieczna była budowa przepompowni.

 

Samorząd Brzeska pozyskał także sporą dotację na utworzenie dziennego domu seniora, placówki bardzo w mieście potrzebnej.

Seniorów przybywa, zarówno tych wymagających pomocy, jak i tych, którzy aktywnie chcą spędzać czas. Stąd konieczne jest tworzenie placówek dla nich przeznaczonych. Utworzenie dziennego domu seniora, który mieścić się będzie na parterze budynku Sanepidu kosztować będzie ponad 350 tysięcy złotych, pomoc i opiekę znajdzie w nim 20 osób. Prace remontowo-adaptacyjne już się rozpoczęły i potrwają do końca roku. Placówka będzie zapewniać co najmniej 8-godzinną ofertę usług, od poniedziałku do piątku.

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Wywiad. Comments are currently closed.