Obowiązkowa deratyzacja

Urząd Miejski w Brzesku informuje, że zgodnie z § 3 Zarządzenia Nr 252/2017 Burmistrza Brzeska z dnia 4 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej akcji deratyzacji (odszczurzania) Gminy Brzesko na właścicielach, współwłaścicielach, użytkownikach wieczystych jednostkach organizacyjnych i osobach posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu oraz innych podmiotach władających nieruchomością spoczywa obowiązek przeprowadzenia deratyzacji,  w terminie od 18 września do 8 października 2017 roku.

Szczegóły w załączniku

Zarządzenie Burmistrza Brzeska w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej akcji deratyzacji (odszczurzania) Gminy Brzesko

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under News. Comments are currently closed.