Wybór oferenta w zapytaniu ofertowym

Informacja o wyborze oferenta w zapytaniu ofertowym na zakup i dostawę (loco Zamawiający) fabrycznie nowych mebli, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu „PRZEDSZKOLE BEZ GRANIC”- wysokiej jakości edukacja w nowych oddziałach przedszkolnych w OWP przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Brzesku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Protokół postępowania w trybie zapytania ofertowego

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.