Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku  odbędzie się  w  dniu :  31 sierpnia 2017  roku / czwartek  / o godzinie  8.00   w sali posiedzeń  UM w brzesku ul. Głowackiego 51

Proponowany  porządek  posiedzenia :

  1. Informacja o wpływach ze składników majątkowych.
  2. Ocena i stan realizacji inwestycji w Gminie Brzesko w 2017 r.
  3. Przyjęcie protokołu z dnia 22 czerwca 2017 r.( Protokół znajduje się do wglądu w BRM).
  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski rozpatrzenie pism i projektów uchwał na sesję w miesiącu wrześniu  br. ( inf.email)

 

Przewodniczący  Komisji Gospodarki Finansowej RM w Brzesku

Jarosław Sorys

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.