Dobry czas na biznes

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie „Dobry czas na biznes” w ramach którego mają Państwo szansę otrzymać 26 000 zł bezzwrotnej dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej.

Projekt skierowany jest do osób nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy (dopuszczony jest status emeryta, rencisty, czy przebywanie na urlopie wychowawczym) mających pomysł na własny biznes, ukończone 30 lat oraz należących do co najmniej jednej  z poniższych grup:
•    powyżej 50 roku życia,
•    długotrwale bezrobotnych – powyżej 12 miesięcy,
•    z niepełnosprawnościami,
•    o niskich kwalifikacjach – do wykształcenia średniego włącznie,
•    kobiet.

Dopuszczalne formy prowadzenia działalności to:
• jednoosobowa działalność gospodarcza
• spółka cywilna osób fizycznych – dofinansowanie dla każdego wspólnika (np. spółka dwuosobowa = 2 x 26 000 zł)

Otrzymanie bezzwrotnej dotacji poprzedzone będzie niezbędnym pakietem szkoleń z tematyki działalności gospodarczej, prowadzonym przez wykwalifikowanych i doświadczonych doradców, którzy służyć będą pomocą również na dalszych etapach rozwoju firmy.

Szczegółowe informacje o projekcie, dokumenty i wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej: http://www.marr.pl/dcbtarnow
Zapraszamy do Powiatowego Punktu Informacyjnego mieszczącego się przy ul. Plac Kupiecki 8 w Brzesku lub kontaktu telefonicznego pod numerami tel. (12) 617 99 83 lub 785 056 873.

banerek-vi-nabor

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under News. Comments are currently closed.