Uroczystości rocznicowe w Jadownikach

Mieszkańcy Jadownik i gminy Brzesko upamiętnili 73. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. O godzinie „W” zawyły syreny, a młodzież biorąca udział w uroczystości odpaliła race, co było początkiem obchodów upamiętniających Powstanców. Flagę na maszt przy dźwiękach Mauzrka Dąbrowskiego wciągnęli druhowie ze Szczepu Czarnego działającego przy Zespole Szkół w Jadownikach. Obchody rocznicowe zorganizowane zostały przez sołtysa Jarosława Sorysa i Radę Sołecką z Jadownik.

Kwiaty pod pomnikiem znajdującym się obok Domu Ludowego w Jadownikach złożyli burmistrz Grzegorz Wawryka, sołtys Jarosław Sorys wraz z małżonką i członkami rady sołeckiej – Jadwigą Dadej i Michałem Krzywdą, radni miejscy Grzegorz Kolbusz i Krzysztof Bogusz, dyrektor zespołu szkół w Jadownikach Tomasz Wietecha wraz z uczniami oraz prezes Akcji Katolickiej Stanisław Kita z Celiną Olchawą, a także Dziecięca Drużyna Pożarnicza wraz z opiekunami.

-Zgromadziliśmy się, aby uczcić pamięć Powstańców Warszawskich, którzy walczyli o wyzwolenie stolicy – mówił w czasie uroczystości sołtys Jarosław Sorys. –Pamięć o tym bohaterskim zrywie nie może zaginąć.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.