Terminy składnia wniosków o świadczenia rodzinne

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku informuje, ze od 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski na kolejny okres zasiłkowy trwający od 1 października (dotyczy świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego) oraz trwający od 1 listopada (dotyczy wniosków o zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego).

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko obowiązuje kryterium dochodowe 800 zł na osobę lub 1200 zł na osobę, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. Kryterium dochodowe do funduszu alimentacyjnego wynosi 725 zł. W przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny obowiązuje kryterium dochodowe 674 zł na osobę lub 764 zł na osobę, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. Kryterium dochodowe do specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 764 zł.

Wnioski można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Brzesku od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30. W punkcie przy ul. Kościuszki 4 wnioski można składać od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 15.00. Wnioski o 500 + można składać za pośrednictwem bankowej platformy informatycznej oraz e-PUAP i Empatię posiadając zaufany profil. Informacji udzielają pracownicy Sekcji Świadczeń Rodzinnych po nr telefonów 14 652 29 40 dla miasta Brzeska i 14 652 29 49 dla pozostałych miejscowości.

Na kolejny okres zasiłkowy przyjmowane są dochody za 2016 r. Dochody na zasadach ogólnych za 2016 r są pobierane za pomocą systemów informatycznych Ministerstwa Finansów. MOPS przypomina o konieczności dostarczenia zaświadczeń o kontynuacji nauki przez dziecko dla osób pobierających zasiłek rodzinny oraz fundusz alimentacyjny. W przypadku nie dostarczenia zaświadczeń w terminie wskazanym w decyzji przyznającej świadczenia wypłaty mogą być wypłacone w późniejszym terminie lub uchylone.

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under News. Comments are currently closed.