Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę fabrycznie nowych mebli, wyposażenia, pomocy dydaktycznych do nowo tworzonych oddziałów przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Brzesku.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „PRZEDSZKOLE BEZ GRANIC”- wysokiej jakości edukacja w nowych oddziałach przedszkolnych w OWP przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Brzesku, RPMP.10.01.02-12-0163/17. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10.

baner

clipboard01

Zapytanie ofertowezałącznik nr 1załącznik nr 2,  załącznik nr 2a, załącznik nr 3załącznik nr 4załącznik nr 5,

Zapytanie ofertowe – meble i pomoce dydaktyczne

Załącznik nr 2 do umowy,   załącznik nr 1 do umowy  

Powołanie komisji

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Migawka. Comments are currently closed.