Zapytanie ofertowe na zakup i dostawa fabrycznie nowych mebli, wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz sprzętu TIK do nowo tworzonych oddziałów przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Brzesku.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „PRZEDSZKOLE BEZ GRANIC”- wysokiej jakości edukacja w nowych oddziałach przedszkolnych w OWP przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Brzesku, RPMP.10.01.02-12-0163/17. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10.

baner

clipboard01

Powołanie komisji

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr-1

Załącznik nr-2 formularz ofertowy

Załącznik nr-2a

Załącznik nr3 oświadczenie o wykluczeniu

Załącznik nr-4

Załącznik nr5 projekt umowy, załącznik nr-2 do umowy,  załącznik nr-1 do umowy 

Protokół z wyboru oferentaZawiadomienie o wyborze

Unieważnienie postępowania

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Migawka. Comments are currently closed.