Realizacja zadania z dofinansowania WFOŚIGW w Krakowie

Informujemy iż Urząd Miejski w Brzesku realizuje zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  Krakowie pn. „Segregacja – Rewelacja – kampania edukacyjna Miasta i Gminy Brzesko” .

www.wfos.krakow.pl

https://www.wfos.krakow.pl/informacja-i-promocja/promocja/grafiki-do-pobrania

dscf9112

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under News. Comments are currently closed.