Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku, odbędzie się w dniu: 18 lipca 2017 r. (wtorek) o godzinie 9:00 w  sali posiedzeń UM w Brzesku, ul. Głowackiego 51

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 

  1. Bieżąca informacja na temat wdrażania reformy systemu oświaty w Gminie Brzesko.
  2. Przyjęcie protokołu z dnia 20 czerwca 2017r.
  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski- zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Brzesku.
  4. Wizja lokalna obiektów sportowych- kryta pływalnia w Brzesku.

 

 

             Przewodniczący

  Komisji  Oświaty Kultury i Sportu
Rady  Miejskiej w Brzesku

 

mgr Bogusław Babicz

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.