Miliony na termomodernizację

Blisko 3,5 miliona złotych gmina Brzesko pozyskała na termomodernizację kilku budynków użyteczności publicznej, pieniądze pochodzą będą z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Zaplanowane inwestycje wykonane zostaną do 2020 roku.

-Do MRPO złożyliśmy dwa wnioski i obydwa uzyskały pozytywną ocenę –mówi Rafał Najdała, kierownik Biura Funduszy Europejskich. – Zgodnie z pierwszym z nich gmina dostanie dotację w wysokości blisko dwóch milionów złotych, za co termomodernizacji poddany zostanie budynek szkoły w Mokrzyskach oraz siedziba urzędów miejskiego i powiatowego. W pracach realizowanych w budynku UM i SP obie instytucje będą partycypowały w kosztach.

Drugi wniosek dotyczy dotacji na termomodernizację budynków pięciu placówek oświatowych – PSP nr 3 Brzesko, PSP Bucze, PSP Jadowniki, PSP Jasień, PSP Szczepanów. Na ten cel gminie udało się pozyskać blisko 1,5 miliona złotych. Kierownik Rafał Najdała dodaje, że dotacje tylko w części pokryją koszty planowanych inwestycji, resztę gmina dołoży z własnego budżetu. W ramach projektów budynki będą ocieplone, wymieniona w nich zostanie instalacja centralnego ogrzewania, na ich dachach zaś zamontowane zostaną ogniwa fotowoltaiczne.

-Planowane inwestycje, oprócz poprawy estetyki budynków przyniosą znaczne oszczędności w ich utrzymaniu budynków – mówi burmistrz Brzeska, Grzegorz Wawryka. – Zmniejszą się koszty ogrzewania, ponadto znacznie, o ponad 60 procent zredukowana zostanie emisja dwutlenku węgla.

burmistrz-nagrody

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.