Posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU odbędzie się dnia : 21 CZERWCA 2017R. /ŚRODA/ O GODZINIE 12.00 w SALI OBRAD URZĘDU MIEJSKIEGO W BRZESKU UL. GŁOWACKIEGO 51.

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA :

1. Informacje dotyczące działalności spółki MPK- założenia na 2017r.
2. Informacja nt. planowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji w Gminie Brzesko.
3. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.
4. Przyjęcie protokołu z dnia 29 maja 2017r. (protokół jest do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Brzesku pokój nr 13).
5. Analiza pism skierowanych na komisje, sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Brzesku

Barbara Borowiecka

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.