Nieprawdziwe informacje w sprawie powołanie Dziecięcej Drużyny Strażackiej w Porębie Spytkowskiej

W dniach 12 i 13 czerwca 2017 roku na dwóch portalach informacyjnych ukazał się tekst pt. „Nie masz strażaków nad Porębiaków”.  Zapewne byłby dobrym przyczynkiem do historii i działań jednostki OSP z Poręby Spytkowskiej, gdyby nie ewidentne kłamstwo  autora informacji, dotyczące braku zaangażowania burmistrza Brzeska w wyposażenie drużyny.  Znalazł się tam akapit- cytuję „…Początkowo uroczystość powołania Dziecięcej Drużyny Pożarniczej była planowana na 3 czerwca i miała być połączona z dniem dziecka. Niestety, burmistrz Grzegorz Wawryka, odmówił środków na sfinansowanie zakupu mundurków dla dzieci, mimo tego iż był wcześniej poinformowany o zamiarze powołania DDP Porębie Spytkowskiej. Zostało też odpowiednio wcześniej przez zarząd OSP złożone pismo w tej sprawie. To zupełnie niezrozumiałe, zwłaszcza że na mundurki dla dzieci  z DDP w Jadownikach pieniądze z gminy się znalazły.” . Kolejny cytat  „…Wobec postawy burmistrza Wawryki, podjęta została decyzja, aby bez pomocy gminy umundurować dzieci i mimo wszystko, uroczyście powołać DDP w Porębie Spytkowskiej….”,

A jak wyglądają  fakty?  W dniu 16 maja zostało złożone pismo przez  prezesa  OSP Poręba Spytkowska  druha Krzysztofa Rachwała, w  którym poinformował o inicjatywie powołania dziecięcej drużyny, z prośbą o zakup umundurowania dla 20 małych strażaków. W rozmowie z burmistrzem, prezes nie wskazał terminu powołania  drużyny oraz  terminu uroczystości związanych z wręczeniem mundurków.  Również w piśmie nie podano żadnych dat. Burmistrz podczas rozmowy z dh. Krzysztofem Rachwałem  stwierdził, że „poszuka środków” na zakup umundurowania i gratuluje inicjatywy.

Pismo prezesa OSP zostało skierowane przez burmistrza do pracownika  urzędu zajmującego się  środkami z tzw. korkowego,  czyli pieniędzmi z opłat za koncesję za sprzedaż piwa i alkoholu wysokoprocentowego. Z tych pieniędzy i w ten sposób zostały sfinansowane mundurki dla dziecięcej drużyny z Jadownik.  Gmina nie może przekazać środków  z budżetu przeznaczonego na działania bojowe i zabezpieczenie funkcjonowania jednostek OSP, a  może  to uczynić  z „korkowego” w ramach profilaktyki. W gminie dysponuje się pieniędzmi publicznymi. To nie jest firma prywatna, gdzie właściciel może skorzystać ze swojego konta i zostaje donatorem w każdej chwili. Na marginesie powołania dziecięcej  drużyny i wręczenia  mundurków – cała uroczystość poprzedzona musi być zgodnymi z prawem działaniami, takimi  jak  zwołanie walnego zebrania  strażaków,  dokonania zmiany w statucie  i powiadomienie o tym zarządu miejsko-gminnego OSP.

Powstaje pytanie, czy działania były tak chaotyczne, czy raczej zaplanowane, aby w efekcie przypiąć łatkę ?
Najgorsze  w tym wszystkim, że po raz pierwszy  w historii gminnej  OSP zostały wciągnięte  dzieci i strażacy ze swoim etosem służby społeczeństwu w wir kłamstwa i pomówienia.
Krzysztof Bigaj Biuro Promocji UM Brzesko

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under News. Comments are currently closed.