Posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, które  odbędzie się w dniu:   25 maja 2017 roku (czwartek )o godzinie 12.30 w  Sali posiedzeń UM w Brzesku, ul. Głowackiego 51

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Lecznictwo osób uzależnionych, rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomani. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Informacja z przeprowadzonych kontroli w zakresie przestrzegania przepisów sprzedaży napojów alkoholowych .( Inf. email)
  2. Działalność organizacji pozarządowych i sprawozdanie z realizacji przyznanych dotacji.) .( Inf. email)
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 24 kwietnia 2017 r. ( protokół jest wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej ).
  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski – analiza pism, wniosków i projektów uchwał na sesję RM w miesiącu maju 2017 r. ( inf. email)

 

 

Przewodniczący Komisji

                                                                                                     Grzegorz Kolbusz

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.