IX maraton czytania

Już po raz IX w brzeskiej „dwójce”, w dniach 18-19 maja 2017 r., organizowany jest Wielki Maraton Czytania. Rozpocznie się on o godzinie 10.00 18 maja. Jego inicjatorką jest animatorka koła teatralnego kl. IV-VI, polonistka Agata Podłęcka. Tegoroczny maraton przebiegać będzie pod hasłem „W świecie fantazji”. Zamierzeniem jego jest wyzwolenie zarówno u dzieci jak i dorosłych drzemiących w umysłach marzeń i wyobrażeń o niezwykłych światach i zdarzeniach, przygodach i przyjaźniach. Każdy z nas skrywa w sobie własne fantastyczne krainy. Już po raz drugi honorowy patronat nad maratonem objęła małżonka Prezydenta RP – Agata Kornhauser-Duda.

Idea maratonów czytania, czyli czytania przez 24 godziny non stop, wypływa z ogólnopolskiej medialnej kampanii społecznej rozpoczętej w czerwcu 2001 r. przez fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, propagującej codzienne czytanie dzieciom jako skuteczną i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju.

Uczniowie przygotowują się do maratonu od początku roku szkolnego: czytają tematyczne książki (zgodnie z hasłem maratonu na dany rok). Piszą i wydają własne książeczki, które następnie czytają podczas maratonu. Na podstawie utworów wykonują prace plastyczne, które są prezentowane na wystawie w hallu głównym szkoły. Na maraton zapraszani są liczni goście: zaprzyjaźnione szkoły, przedszkola, przedstawiciele władz miasta, kultury, oświaty, przedsiębiorcy, przyjaciele szkoły, rodzice i uczniowie. Maraton tradycyjnie rozpoczyna burmistrz Brzeska – Grzegorz Wawryka, odczytując pierwsze zdania, a kończy po 24 godzinach przy głośnym odliczaniu dyrektor szkoły – Urszula Białka.

plakat

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.