Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się  w  dniu: 27 kwietnia 2017 roku /czwartek/ o godzinie 08:00 w sali obrad UM w  Brzesku ul. Głowackiego 51.

 Proponowany  porządek  posiedzenia :

  1. Przedstawienie informacji dotyczącej funkcjonowania MOPS.
  2. Informacja nt. funkcjonowania oświaty w Gminie Brzesko – planowane zadania inwestycyjne w placówkach w związku z reformą oświaty.
  3. Informacja na temat obowiązujących stawek w ramach systemu gospodarowania
    w Gminie Brzesko.
  4. Informacja o kosztach zimowego utrzymania dróg na terenie miasta i Gminy.
  5. Przyjęcie protokołu z dnia 23 marca 2017r.
  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski – zaopiniowanie pism, wniosków i projektów uchwał

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Finansowej

   Rady Miejskiej w Brzesku

 

Jarosław Sorys

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.