Browar inwestuje w Brzesku

W maju zakończy się modernizacja brzeskiej oczyszczalni ścieków, najprawdopodobniej w połowie 2019 roku gotowy będzie wyjazd z zakładu, który zapewni komfort mieszkańcom osiedla Browarna.

–Przygotowania do budowy wyjazdu trwają już od dłuższego czasu, jest plan stworzenia bezpośredniego połączenia browaru z obwodnicą Brzeska. Na razie jesteśmy w fazie koncepcyjnej. Zakres planowanego projektu będzie realizowany etapowo i obejmie najpierw pozyskanie odpowiednich zezwoleń oraz przygotowanie projektów wykonawczych, a następnie ich realizację – mówi dyrektor Michał Napieracz.

Planowana faza wykonawcza obejmie budowę pasów wyjazdowych i wjazdowych do browaru, rondo na obwodnicy, które pozwoli na wyjazd pojazdów w kierunku Tarnowa i Krakowa, a przede wszystkim znacząco poprawi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu. Wstępnie szacowany koszt budowy wynosi kilkanaście milionów złotych.

W lutym 2016 rozpoczęto modernizację oczyszczalni ścieków, w ramach której zmodernizowano ciągi: mechaniczny i biologiczny z osadem czynnym, zastosowano automatykę w sterowaniu pracą oczyszczalni. -Celem modernizacji jest dostosowanie oczyszczalni do spełniania wymogów określonych przez nowe przepisy dotyczące ochrony środowiska oraz zapobieżenie wydostawania się niemiłych zapachów poprzez zhermetyzowanie osadników wstępnych i zbiorników uśredniających. Koszt modernizacji oczyszczalni wynosi 11 milionów złotych – dodaje dyrektor Michał Napieracz.

dsc_3107 dsc_3108

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.