Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku  odbędzie się  w  dniu :  23 marca 2017  roku / czwartek  / o godzinie  8.00 w sali posiedzeń UM w  Brzesku ul. Głowackiego 51.

Proponowany  porządek  posiedzenia:

  1. Informacja na temat realizacji inwestycji planowanych w Gminie Brzesko w 2017r.( inf. email)
  2. Informacja o realizacji wpływów do budżetu z tytułu podatków i opłat lokalnych za 2016.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytej w dniu 24  stycznia 2017 r.( Protokół jest  wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej).
  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski rozpatrzenie pism i projektów uchwał na sesję w miesiącu marcu  br.

 

Przewodniczący  Komisji Gospodarki Finansowej RM w Brzesku – Jarosław Sorys

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.