Nowy sołtys w Porębie Spytkowskiej

Niespełna dziewiętnastoletni Jan Kurek został nowym sołtysem w Porębie Spytkowskiej.  Jego kandydaturę poparło 120  mieszkańców wsi.
Jan Kurek uczy się w brzeskim Zespole Szkół Ponadgimnazjlanych nr 1, w klasie licealnej o profilu matematyczno-fizycznym, w tym roku będzie zdawał maturę. Jan może pochwalić się tym, że już kilkakrotnie organizował imprezy dla młodzieży z Poręby, jest wolontariuszem w Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych i Wolontariuszy „Ostoja”, od kilku lat bierze udział w akcji „Szlachetna paczka”.

-Poszedłem na zebranie wiejskie, w czasie którego miały się odbyć wybory sołtysa. Nie ukrywam, chciałem się dostać do rady sołeckiej, aby mieć jakiś wpływ na organizację imprez dla młodzieży – mówi Jan Kurek. Jeden z obecnych na zebraniu zgłosił jego kandydaturę na sołtysa, glosowało  za nim 120 osób.

Nowy sołtys mówi o konieczności  jak najszybszego zakończenia budowy wodociągu w Porębie, remontach dróg. Już wkrótce przygotowywał będzie poważną imprezę – w tym roku jubileusz 50-lecia świętuje porębecka biblioteka.  Jan Kurek zapowiada, że już wkrótce uruchomiona zostanie strona internetowa wsi.

najmłoszy soltys

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.