Inwestycje

Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 3 w Brzesku

Strona

Przewidziany zakres robót (parametry):

Kubatura budynku – 16970,16 m3‚ gabaryty budynku ok: 50,44 mb x 31,44 mb,  wysokość 12,80 mb, pow. użytkowa 1649,10 m2 .„ widownia na 220 osób. Wymiary płyty boiska 44,00mb. x 24,00 mb.

Czytaj więcej...

Budowa ul. Kossaka – odcinek od ul. Jasnej do ul. Wiejskiej

DSC_0743

Przewidziany zakres robót (parametry):

Zakres rzeczowy realizowany w br: przebudowa odcinków gazociągu i teletechnik

Czytaj więcej...

Remont Remizy OSP w Jadownikach

DSC_4115

Przewidziany zakres robót (parametry):

Remont budynku polega na dociepleniu ścian: zachodniej, północnej i wschodniej, wykonaniu obróbek blacharskich, wymianie drzwi garażowych.

Czytaj więcej...

Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Chmielnej i Piwnej w Brzesku

kanalizacja

Przewidziany zakres robót ( parametry):

Kanalizacja w ul. Chmielnej  z rur PVV Ø 300 dł. 152 mb

Kanalizacja w ul. Piwnej z rur PCV Ø 200 – 60 mb, Ø 160- 22 mb .

Czytaj więcej...

Budowa ulic Jana Pawła II, Gen. Wł. Sikorskiego Oświecenia i Odrodzenia na osiedlu Słotwina w Brzesku

 

Oświecenia 1

Przewidziany zakres robót ( parametry):

Projekt obejmuje wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej o szer. 6,0÷5,0 mb, o łącznej dł. 2,4 km  wraz z odwodnieniem.

W  2015r. wykonany zostanie I etap tj.  budowa  3 odcinków   jezdni – wjazdów na osiedle : od ul. Okulickiego, od ulicy Solskiego oraz od ul. Kołłątaja o łącznej długości ok. 307 mb. Zakres obejmuje korytowanie, krawężniki, kratki ściekowe, warstwy podbudowy z kruszywa łamanego , podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej , warstwa ścieralna asfaltowa

Czytaj więcej...